dijous, 21 de maig del 2015

ERRADES A LES PROVES LOMQE DE 3r

L'Assemblea de Docents d'Eivissa i la Coordinadora de Professorat Preocupat volem denunciar una sèrie d'errades importants a les proves LOMQE de 3r que li fan perdre, més si cap, el seu valor diagnòstic.
Com ja hem dit en reiterades ocasions, aquestes proves estan descontextualitzades, no respecten els diferents ritmes d'aprenentatge ni l'autonomia dels centres,no tenen en compte la diversitat de l'alumnat i no serveixen perquè, amb els resultats obtesos, l'administració faci un programa de millora amb recurs humans i econòmics. A més a més, són proves que només tenen en compte una petita part de la part educativa dels centres. Deixen de banda aspectes tan importants com el treball dels valors, l'autonomia de l'alumnat, la reflexió i l'autocrítica, les arts, les relacions interpersonals, la natura, les ciències socials, la cura del cos i la salut, etc. En definitiva, no atenen a una educació integral de l'alumnat, que respecti els diferents ritmes i les diferents intel·ligències que estan presents a l'ésser humà.
Les proves de Català i Castellà no presenten cap deficència per la seua senzillesa, ja que només recullen l'avaluació de la comprensió oral i escrita, i a l'expressió escrita. Sospitam que l'alt nivell exigit a les proves d'anglès, tal i com demostram al document adjunt, té una clara intenció que l'alumnat aconseguesqui uns resultats baixos perquè la Conselleria d'Educació pugui continuar defensant un projecte de trilingüisme que pedagògicament no s'aguanta per cap banda. I més quan hem vist com el PP ha polititzat l'Institut d'Avaluació de la Qualitat del Sistema educatiu (IAQSE) al llarg de la legislatura. Si a tot això, sumam aquestes deficiències que PRESENTAM AL DOCUMENT ADJUNT, no ens queda un altra que concloure que aquestes proves seran una despesa de temps, recursos humans i recursos econòmics que no tindran CAP REPERCUSIÓ POSITIVA en el nostre sistema educatiu.
Cordialment

Coordinadora de Professorat Preocupat
Assemblea de Docents d'Eivissa


dimarts, 19 de maig del 2015

CRÒNICA D'UNA VAGA

L’Assemblea de Docents i la Coordinadora de Professorat Preocupat volem anunciar les xifres de seguiment de la vaga recollides al llarg de la jornada per la nostra base de dades. El seguiment, amb una mostra que agrupa el 44% de centres públics de les Illes Balears ha estat d'un 50% per al total de les Illes(54% per a Mallorca, Menorca 27%, Eivissa 41% i Formentera 53%). Volem manifestar l’alegria per les dades, però sobretot, per haver aconseguit els objectius marcats, que eren la paralització de l’activitat lectiva, amb la conseqüent interrupció d’unes proves de 3r curs totalment fora de lloc.
A diferència de la Conselleria d’Educació, nosaltres tenim total transparència per donar les nostres dades, com també ho fa ADESMA per als centres de secundària.
Podeu consultar el seguiment de la vaga per centres al següent enllaç: https://drive.google.com/file/d/0B2QIlvh64MIFNGxubFFmemZxMWc/view?usp=sharing

Les més de dos-centes sol·licituds que els docents d’Eivissa han lliurat a la Delegació d’Educació, demanant l’ajornament de la LOMQE i la demanda que els sous estalviats durant aquesta jornada siguin reinvertits en l’escola pública són una bona mostra de l’èxit aconseguit.

A més, aprofitam per fer una primera valoració d’aquestes proves. Per una banda, la seua aplicació ha estat esquitxada de nombroses incidències, com gran nombre d'alumnes que no han assistit a classe, examinadors nomenats serveis mínims que no han pogut anar a exercir la seva funció o filtració dels exàmens a les xarxes que desautoritza la validesa científica.
Per altra, comprovar la nul·la base científica ni pedagògica de les proves que s’han realitzat. Hem pogut comprovar com les proves de matemàtiques fan un gran èmfasi en les operacions matemàtiques, sense donar-li la importància que es mereix al raonament lògic i la resolució de problemes relacionats amb la vida real de l’alumnat. Enunciats com “Calcula 1.308 dividit entre 4” o “Calcula 1.000 menys 364” són una bona mostra que la Conselleria d’Educació i un IAQSE totalment polititzat fan el ridícul pedagògic més espantós possible.
I això no queda aquí. Les proves d’anglès mostren, a més a més, una falta de relació entre les preguntes i els currículums actuals. Sense anar més lluny, se’ls ha demanat als alumnes continguts com el present continu, adverbis de freqüència, superlatius, les hores i molt de lèxic impropi per a boixos i boixes de 8 anys. Aquests continguts són de 3r cicle de primària. A això hem d’afegir que la prova de “Listening” presentava en ocasions una pronuncia molt allunyada d’una dicció correcta, i que per tant era de difícil comprensió, fins i tot pel professorat nadiu d’anglès. I la cirera del pastís, en un dels models de la prova hi havia tres faltes d’ortografia (“deserts”per “desserts”, “an especial German sausage” per “a special German sausage”).
Tot això només amaga una intenció. Que el nostre alumnat obtengui un baix resultat a les proves d’anglès per així poder justificar el projecte TIL que tant de rebuig social i per part de la justícia ha tingut.
Aquest Govern fa temps que ha perdut la credibilitat, i aquestes proves només fan que demostrar-ho.

                                                                          Eivissa, 19 de maig de 2015


dissabte, 16 de maig del 2015

dijous, 7 de maig del 2015

SABEM QUINA EDUCACIÓ VOLEM!

El passat dia 25 d'abril vàrem poder dir la nostra i opinar sobre quina és l'educació que volem. 

Vàrem expressar desitjos i vàrem demostrar una vegada més que amb il·lusió i convicció tot és possible, va ser una gran jornada amb molta participació. 

Com a mostra tenim aquests magnífics vídeos, on qui va voler va deixar el seu testimoni. No ens faran callar! 

A més a més i com ja sabreu, estem d'enhorabona, EL PACTE SOCIAL PER L'EDUCACIÓ ha arribat a bon port i dimarts va ser presentat en roda de premsa a Mallorca amb representants de les diferents entitats que l'han ratificat, des d'Eivissa també varen viatjar companys de l'Assemblea i de FAPA.


Des d'aquest enllaç us podeu adherir personalment o si formeu part d'alguna entitat o associació també, hem avançat moltíssim però és només el principi!SABEM QUINA EDUCACIÓ VOLEM!

--
La Coordinadora de Professorat Preocupat