dissabte, 8 d’abril del 2017

PACTE PER L'EDUCACIÓ.

NOTA DE PREMSA DE LA COORDINADORA DE PROFESSORAT PREOCUPAT

El passat dimarts 4 d'abril, el Plenari del Consell Escolar de les Illes Balears va finalitzar la tramitació del document del Pacte per l'Educació de les Illes Balears. El document aspira a establir les bases per a una renovació profunda del sistema educatiu des de i per a les Illes Balears, de forma que sigui les bases per a una futura llei educativa pròpia d'aquest territori. El document el va redactar de forma col·laborativa el col·lectiu Illes per un Pacte, constituït el 10 d'octubre de 2014 i format per MenorcaEdu21, el Cercle per l'Educació, Pitiüses per l’Acord Educatiu, FAPA-COAPA Balears, la UIB i l'Assemblea de Docents.
El document de bases ha tengut un llarg camí. Va ser consensuat després d'un procés participatiu (que dins dels docents d'Eivissa es va poder viure en moltes assemblees de centre i diverses assemblees general) de redacció el 25 d'abril de 2015, ratificat per part dels col·lectius redactors i, després d'haver obert un període per rebre contribucions d'altres col·lectius, va ser acordat pel Ple d'Illes per un Pacte el 23 de gener de 2016. Aquest document va ser lliurat al Govern de les Illes Balears formalment el 5 de març de 2016, amb el compromís que fos tramitat pel Parlament de les Illes Balears, de forma que esdevingués un Pacte Social però també Polític per a l'Educació.

Durant aquest darrer any, el document ha estat tramitat pel Consell Escolar de les Illes Balears (CEIB), el màxim òrgan consultiu en matèria d'educació, primer en una comissió específica, després per part de la Comissió Permanent i, finalment, al Ple de 4 d'abril de 2017, on va ser aprovat en la redacció proposada per una majoria de 33 vots a favor, 9 en contra i 1 abstenció. Des de la Coordinadora de Professorat Preocupat manifestam la nostra preocupació del que consideram és una mostra més de l’allunyament dels sindicats que han votat en contra d’aquest document del sentir general dels docents i la lectura esbiaixada que han fet del mateix. Comentari a part mereix el sindicat UOB, que sense que ningú els hi demanés es varen atorgar la veu de l’Assemblea de Docents de les Illes Balears i a les primeres de canvi s’han desmarcat del sentir manifestat pels docents a les moltes assemblees de centre i generals que ha hagut per tractar i ratifica l'esmentat document de pacte educatiu. El seu vot negatiu contradiu els seus propis principis i ens fa sospitar que l’única cosa que volien amb l’apropament a l’Assemblea de Docents era treure un rèdit sindical i una força que llavors no tenien.

Aquest document, en la redacció que ha aprovat el CEIB, manté en la seva totalitat els principis i plantejaments del text ratificat gairebé fa 2 anys: la voluntat d'estabilitat del sistema educatiu, la consideració de l'educació com a dret universal i servei públic (equitat, la qualitat i igualtat d'oportunitats), la participació democràtica de tota la comunitat educativa i l'adequació als canvis socials i tecnològics.

El Pacte per a l'Educació de les Illes Balears no és cap normativa, ni cap comunicat puntual, manifest o declaració d'intencions. És un document viu que expressa l'esforç de gairebé tota la comunitat educativa en cercar els punts d'acord per revertir la situació deficitària de l'educació a Balears que ens compromet el futur a tots.

La comunitat educativa pren així un compromís actiu en favor d'una educació de qualitat que garanteixi la vehicularitat i l'ús majoritari i prioritari de la Llengua Catalana, i té una orientació clara del sentit de les decisions que ha de prendre l'Administració educativa del Govern de les Illes Balears. Totes aquestes decisions han de fonamentar-se en un augment suficient del pressupost dedicat a l'educació per tal d'apropar-nos a les infraestructures d'ensenyament dels països desenvolupats, la dotació suficient de personal docent i d'altres professionals que permeti una reducció significativa de les ràtios, que contempli els recursos necessaris per atendre la diversitat de les aules, així com un empoderament creixent del professorat en les decisions que afecten l'exercici de la professió docent.

El Parlament de les Illes Balears haurà de tramitar ara aquest document. Estarem molt atents a les seves actuacions, i esperam l’alçada de mires i la generositat corresponent de tots els partits polítics representants dels ciutadans i ciutadanes, que hauran de recollir íntegrament els plantejaments per tal de sortir de l'atzucac en què es troba el sistema educatiu a Balears.

La Coordinadora de Professorat Preocupat