dimarts, 7 de maig de 2013

EL DIA 9 TOTHOM A LA VAGADes de la Coordinadora de Professorat Preocupat volem informar:

que donem suport i animem a secundar la vaga general de docents, alumnat i famílies en totes les etapes de l'ensenyament pel 9 de maig i a assistir a la manifestació a las 18h a Vara de Rei, convocada per la Plataforma Estatal por la Escuela Pública, en contra de Llei Orgànica per a la Millora de la Qualitat Educativa, LOMCE.
Es tracta de la primera vegada que pares, mares, alumnes, docents i organitzacions sindicals de l'ensenyament públic, és a dir la comunitat educativa al complet, coincideixen en la convocatòria d'un atur del sector, la qual cosa considerem és una "fita històrica".

Motius:
Expressem el nostre rebuig a l'avantprojecte de la LOMQE perquè entenem que aquesta nova llei fa una proposta mercantilista de l'educació, ja que expressa que “La educación es el motor que promueve la competitividad de la economía y el nivel de prosperidad de un país”. Creim que en aquesta concepció de l'educació subjauen els principis de l'actual sistema econòmic que ens ha portat a la conjuntura que tots coneiexem i que tracta a l'alumnat com a mercaderia al servei de la competitivitat econòmica.

Entre els objectius d'aquesta llei es parla de “Flexibilización de las trayectorias”, que a la pràctica suposa la segregació de l'alumnat i la impossibilitat de què aquelles persones que optin per les “enseñanzas aplicadas”(el que ha estat fins ara la formació professional) obtenguin el GES.

Així mateix, la implantació de proves d'avaluació a l'àmbit estatal en punts crítics de cada etapa educativa, fomentarà la competència desigual entre centres situats a zones geogràfiques amb diferents rentes quan s'eliminin llocs de professors, ajudes i es pugin les taxes de matriculació. La intenció és castigar aquells centres que no compleixin els objectius fixats mitjançant la retirada de recursos, el que tan sols servirà per crear centres de primera i de segona categoria, segregant l'educació al pur estil nord-americà. Aquesta situació provocarà la competència oberta entre centres, que, evidentment, lluitaran per tenir els millors alumnes per no perdre els recursos de l'Administració, i a la qual hauran de rendre comptes.

D'altra banda, la LOMQE pretén marginar aquelles assignatures que fomenten la creativitat i l'esperit crític, qualitats necessàries en la societat de la comunicació i la informació (música, arts plàstiques, tecnologia, història, cultura clàssica i filosofia) per encaminar l'estudi cap a una simple superació de proves externes.

Respecte a la formació professional, la LOMQE crea un nou títol de Formació Professional Bàsica, que serà el camí que prenguin els alumnes de 15 anys que no continuïn cursant Batxillerat. No obstant això, aquesta formació bàsica no proporciona el GES, cosa que sí que s'aconseguia amb els Programes de Qualificació Professional Inicial (PQPI).

Les modificacions que inclou l'avantprojecte també són nefastes per al futur de l'educació, ja que s'orienten cap a la progressiva privatització del sistema educatiu i cap a l'extinció de la gratuïtat a diferents nivells com el primer i segon cicle d'Educació Infantil, el Batxillerat, els Graus Mitjà i Superior de Formació Professional, el Règim Especial (EOI, Escoles d'Art, Arts Escèniques) i la universitat.

D'altra banda, la Llei apunta cap a que l'alumnat hagi d'escollir ja a 4t d'ESO entre una via acadèmica i una professional, encara que en els països on es realitza aquesta segregació en aquests nivells, els resultats són pitjors. A més, per poder obtenir el GES s'haurà de superar una prova amb caràcter excloent, on la nota de Secundaria tendrà un valor del 70% i la nota de la “reválida” un 30%. D'aquesta manera s'elimina la PAU (selectivitat) i cada universitat definirà el criteri d'accés a cada una de las carreres, fet que també suposarà la segregació a les ensenyances superiors.

Per una altra banda, la LOMQE assegura mantenir els concerts amb aquelles escoles que segreguen per sexe, fent que aquells centres que infringien la LOE puguin assegurar-se finançament gràcies a la cobertura legal que els ofereix la LOMQE.

Quant al personal, la LOMQE fa que els centres públics passin a ser gestionats com si es tractés d'empreses: els directors, que podran ser imposats per l'administració competent, establiran els requisits per als llocs de personal funcionari i podran rebutjar interins procedents de les llistes, deixant oberta la possibilitat de contractació de professorat que ni tan sols estigui a les borses d'interins.

El professorat passarà a ser tractat també com a mercaderia sobre la que s'exercirà repressió si no segueixen les pautes marcades essent molts d'ells col·locats a dit, trencant el principi d'igualtat d'oportunitats. I, a més, no es respectaran les especialitats dels professors, fet que, sens dubte anirà en detriment de la qualitat educativa.

D'altra banda, des de la Coordinadora expressem també el nostre rebuig més ferm a l'aprovació del Decret de Tractament de Llengües, ja que consideram que obvia la necessitat d'una educació inclusiva que compensi les desigualtats d'una realitat sociolingüística en la qual una part important d'alumnat és castellanoparlant, així que les escoles i instituts haurien de ser el lloc on l'alumnat entri en contacte i adquireixi les capacitats necessàries per poder desenvolupar-se en la llengua pròpia de la nostra comunitat, el català. Si es redueixen les hores d'educació en català, l'alumnat no podrà tenir un domini igualitari del català respecte el castellà.

Així mateix, no hi ha hagut una formació prèvia del professorat abans que entri en vigor aquesta nova norma i ara s'espera que cada docent s'hagi de cercar la vida per aconseguir una titulació d'anglès que, a més, no és adequada per impartir una classe en aquest idioma. També es pressuposa un nivell d'anglès a l'alumnat que en aquests moments no recull el currículum de Primària ni de secundària i que òbviament, dificultarà l'adquisició dels continguts propis de les diferents assignatures en detriment de la de l'alumnat.

És obvi que els nostres polítics estan legislant exclusivament en benefici propi i de cara a la galeria, no els importa que l'alumnat sàpiga anglès, els és suficient que així consti en el seu currículum acadèmic. No els interessa que hi hagi un tracte educatiu igualitari, ni que l'educació sigui de qualitat. La LOMQE i el Decret de Llengües demostren l'absoluta falta de responsabilitat ètica dels nostres governants que legislen contra la igualtat entre alumnes, la igualtat entre professors i la igualtat entre llengües. Per tot això, la FAPA, la FADAE, els sindicats i la Coordinadora de Professorat Preocupat s'uneixen per participar en las jornades de vaga convocades el proper dijous nou de maig, amb l'objectiu de frenar unes mesures totalment nefastes per al futur de la nostra societat.

Tots nosaltres ens hem unit i feim una crida a la participació a la vaga que està convocada a nivell estatal el proper dijous 9 de maig.
Us hi esperem!
Coordinadora de Professorat Preocupat.Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada