dijous, 10 d’octubre del 2013

RESPOSTA DELS COMITÈS DE VAGA

RESPOSTA DELS COMITÈS DE VAGA A LA PROPOSTA DE CALENDARI DE REUNIONS LLIURAT PER LA CONSELLERIA D'EDUCACIÓ AMB DATA DE DIA 8 D'OCTUBRE
En resposta a la seva comunicació de dia 10 d’octubre del Director general de Planificació, Infraestructures Educatives i Recursos Humans us feim les següents consideracions en relació a la proposta de calendari de reunions, la documentació, les actes i l’ordre del dia de les reunions de negociació:
Respecte el calendari proposat per part de la Conselleria, us comunicam que no és possible la realització de la reunió de divendres dia 11 d’octubre a les 12 h. perquè el matí la major part dels membres del comitè de l'Assemblea de Docents són als centres fent classe. Tampoc és possible la data de dia 24 d’octubre per estar prevista una vaga en l’àmbit de l’ensenyament, en què els sindicats que formen part del comitè de vaga en són participants i convocants.
Quant a la següent sessió del calendari, de dimarts dia 15 a les 17h., necessitam que ens arribi la convocatòria amb l’ordre del dia de la reunió en el qual figuri el tema o temes a tractar i la proposta per escrit de la Conselleria en relació als punts en qüestió. A aquestes altures de la negociació, pensam que només així es pot agilitzar la negociació i que sigui efectiva. Us demanam que aquesta documentació se’ns faci arribar amb 48 hores d'antelació.
Uns sol·licitam que, per a una bon funcionament de les reunions, l’ordre del dia inclogui l’aprovació de l’acta de la sessió anterior (l’esborrany de la qual se’ns hauria de trametre amb la convocatòria), avaluació i debat sobre les propostes (aprovació, modificació o denegació), noves propostes i torn obert de paraules.
En relació al demés dies del calendari, demanam que al final de cada reunió, o com a molt tard el dia següent pel matí, se'ns lliuri l'ordre del dia de la propera reunió amb la corresponent proposta de l'administració en relació als temes a tractar.
Sol·licitam una clarificació respecte del marc de negociació per saber si la Conselleria només negocia amb la perspectiva d’un acord global o contempla un marc de negociació parcial. Això requereix un compromís econòmic clar i amb indicació de quanties econòmiques i partides pressupostàries reals i garantides i, en tot cas, supeditat a la ratificació per part de les assemblees de treballadors i treballadores.
Consideram lamentable el fet que hi hagi reunions previstes com a mínim fins dia 29 d’octubre. Això demostra que el Govern té la intenció d’allargar innecessàriament les converses i enquistar el conflicte, la qual cosa és una greu irresponsabilitat.
Palma, 10 d'octubre de 2013
Pels comitès de vaga de l’STEI i FE-CCOO; i l’Assemblea de docents

Consellera d’Educació, Cultura i Universitats


Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada