dissabte, 14 de juny de 2014

COMUNICAT

L’Assemblea de Docents d’Eivissa i Formentera, davant les reunions que s’han celebrat a les nostres illes entre membres de la Conselleria d’Educació i alguns directors /es de centres educatius, volem manifestar el següent:

  • Que aquestes reunions han estat convocades d’una forma bastant irregular, amb convocatòries telefòniques, amb només un dia d’antelació i sense ordre del temes a tractar en aquestes reunions.
  • Que no se sap quins criteris se segueix per convocar a uns centres i a altres no, ni se sap quina prioritat es dóna.
  • Que en el desenvolupament de les reunions la Conselleria no assumeix responsabilitats per resoldre problemes, i que davant de les problemàtiques específiques que cada centre planteja, sempre es busca un culpable extern a la pròpia Conselleria.
  • Que no es té constància que cap membre present de la Conselleria aixequi acta de la reunió, així com tampoc que es faci un llistat amb els acord presos, per després poder exigir el seu compliment.
  • Que la Conselleria no es compromet a complir cap de les demandes que es fan per part de les direccions dels centres.
Totes aquestes irregularitats ens fan pensar que aquestes reunions es fan sense cap objectiu concret, només amb la intenció de fer veure que es dialoga amb els centres, i així maquillar la falta d’esperit de consens que caracteritza aquesta Conselleria.

Per altra banda, la Consellera d’Educació està fent un nou enviament de cartes a les famílies de les Balears, on ens han sorprès frases com les següents:

  • “El trilingüisme suposa potenciar la competitivitat del nostre alumnat”. Està per comprovar i es clarament dubtós, ja que ja se saben resultats d’altres bandes on s’apliquen mètodes semblants, que un sistema com aquest per si sol no garanteix l’ensenyament de l’anglès.
  • “Els resultats de la 1a i la 2a avaluació conclouen que la implantació del TIL no altera el percentatge”. Ens preguntam com es pot fer aquesta asseveració quan hi ha un altíssim percentatge de centres on encara no s’aplica el TIL (disposicó transitòria) i , com ja sabem, allà on s’aplica el professorat està fent vertaders esforços per no perjudicar a l’alumne, baixant el contingut curricular de l’assignatura per així evitar suspendre un alt nombre d’alumnes.
  • “La llengua d’ensenyament de cada àrea ha estat lliurement triada pel centre educatiu”.  Ens sembla una burla, una falta de respecte i un atac directe a l’estat de dret dir això, quan no s’ha consultat els centres educatius, ni s’ha arribat a cap consens, ni es té en compte l’autonomia dels centres, ni el vots al Consells Escolars. Ens trobam davant una llei totalment restrictiva que no permet cap tipus de llibertat d’elecció a la comunitat educativa.
És per aquestes raons que volem manifestar que la Conselleria d’Educació està fent un exercici de manipulació de les dades i de la realitat, ja que saben que tot allò que estan fent es fruit de la imposició i de la improvisació, i per això intenten enganyar a l’opinió pública i a les famílies, fet que consideram extremadament greu i que denunciarem les vegades que faci falta.

                                                                                                              L’Assemblea de Docents
Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada